Výsledky vyhľadávania

 1. Použitie akademického informačného systému na testovanie vedomostí študentov
  Parízková Jana ; I300 
  Technológia vzdelávania . Vol. 18, No. 6 (2011), s.10 s.
  akademický informačný systém asemblery e-learning on-line testovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Course Assessment Redesign in Assembly Languages
  Jelemenská Katarína ; I100  Čičák Pavel ; I100 Parízková Jana ; I300 Jurikovič Matej ; I100
  ICERI 2010 : . s.002624-002633
  hodnotenie vedomostí asemblery Moodle on-line testovanie Drag&Drop technika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Znázornenie vykonávania SQL príkazov
  Parízková Jana ; I300  Belianský Michal ; I200
  Informatika v škole . č. 37 (2010), s.4-12
  e-learning databázové systémy SQL
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Webová stránka k vyučovaniu strojovo orientovaných jazykov
  Parízková Jana ; I300  Ferencz Frederik ; I300
  Technológia vzdelávania . Vol. 17, No. 10 (2009), s.7-9
  strojovo orientované jazyky jazyk symbolických adries web aplikácie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Databázy pre vnorený systém
  Kozák Štefan ; E010  Parízková Jana ; I300 Tomašovič Tomáš ; I300
  AT&P Journal . Roč. 16 č. 12 (2009), s.63-66
  databázy vnorené systémy
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Integrované vývojové prostredie pre tvorbu programov nižšej úrovne
  Parízková Jana ; I300  Bernaťák Ivan
  Informatika v škole . č. 33/34 (2008), s.4-9
  integrované vývojové prostredie asemblery
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Charakteristiky webových prehliadačov
  Parízková Jana ; I300  Hluchý Ondrej ; I300
  Technológia vzdelávania . roč. XVI. č. 3 (2008), s.14-15
  webovský prehliadač
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Porovnanie vybraných programových konštrukcií
  Parízková Jana ; I300 
  Slovenský učiteľ, Príloha Technológie vzdelávania . č. 5 (2007), s.14-15
  programovací jazyk C strojovo orientovaný jazyk programové konštrukcie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Efektívnosť programovacieho jazyka pri práci so súborom
  Parízková Jana ; I300 
  Informatika v škole . č. 32 (2007), s.12-15
  programovací jazyk C strojovo orientovaný jazyk súbor efektívnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Kódovanie vybraných operácií v programe
  Parízková Jana ; I300 
  Informatika v škole . č. 32 (2007), s.16-19
  programovací jazyk C strojovo orientovaný jazyk súbor volanie funkcie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok