Výsledky vyhľadávania

 1. Impact of standards and regulations on design of sustainable comunities
  Melcerová Oľga ; A6160  Melcer Jozef
  SGEM 2014. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : . p. 549-557
  standards regulations urban planning sustainability
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Fine-grained mixed use - a cure for public spaces in mass housing estates / aut. Oľga Melcerová
  Melcerová Oľga ; A6160 
  AESOP from control to co-evolution : . on line, s. 497
  mass housing public spaces polyfunkčnosť verejný priestor sídlisko
  http://www.aesop2014.eu/
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Satelity na satelitoch
  Melcerová Oľga ; A6160  Smatanová Katarína ; A6160
  Informačné listy FA STU . Roč.21, jún (2014), s. 6
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Potenciály polyfunkčného rozvoja sídlisk : ilustrované na príklade sídlisk Dúbravka a Prosek
  Melcerová Oľga ; A6160 
  ALFA . Roč.18, č.4 (2013), s. 42-53
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Rekonštrukcie železničných staníc ako impulz polyfunkčného rozvoja
  Melcerová Oľga ; A6160 
  9. Fórum koľajovej dopravy : . s.111-116
  urbánny rozvoj mestská štruktúra železničné stanice
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Densification of mass housing estates in terms of complete housing construction ideas
  Melcerová Oľga ; A6160 
  Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector - ITCRES 2013 : . s.CD-ROM, [11] p.
  mass housing estate complete housing construction densification mixed use urbanizmus hromadná bytová výstavba komplexná bytová výstavba zahusťovanie polyfunkčnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Future of public spaces in mass housing estates
  Melcerová Oľga ; A6160 
  6th International Scientific Conference Architecture, Civil Engineering - Modernity : . s.p. 197-206
  architektúra a urbanizimus panelové sídlisko výstavba bytová verejný priestor polyfunkčnosť urban form public space mixed use
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Is the Mixed Use What Would Improve Qualities of Mass Housing Estates?
  Melcerová Oľga ; A6160 
  AESOP / ACSP 5 th Joint Congress 2013 Planning for Resilient Cities and Regions [elektronický zdroj] : . s.online, p. 374
  urbanizmus prefabrikácia sídliská polyfunkčnosť prefabrication mass housing estates mixed use
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 9. Urbanisticko-architektonické inšpirácie
  Melcerová Oľga ; A6160  Aufrichtová Zuzana ; A0900
  Dúbravský spravodajca . 7.roč., č.7-8 (2013), s.30-31
  urbanizmus územný rozvoj Bratislava Dúbravka verejné priestory
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 10. Nech o-žije sídlisko alebo urbanistický ateliér inak
  Melcerová Oľga ; A6160 
  Informačné listy FA STU . Roč.20, jún (2013), s. 8
  urbanizmus ateliér
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok