Výsledky vyhľadávania

 1. Knižnica gest a jej využitie v hre
  Kuruc Marián ; 070300  Štefanovič Juraj (škol.)
  2015
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2015 ; Študijný odbor : 9.2.6. informačné systémy ; Študijný program : I-IS2 . - 65 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110072
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 2. Rozpoznávanie druhov vtákov založené na akustickej nahrávke
  Londák Martin ; 070300  Štefanovič Juraj (škol.)
  2015
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2015 ; Študijný odbor : 9.2.6. informačné systémy ; Študijný program : I-IS2 . - 47 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110078
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Rozpoznávanie obrazu a detekcia horninových textúr
  Adámik Martin ; 070300  Štefanovič Juraj (škol.)
  2015
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2015 ; Študijný odbor : 9.2.6. informačné systémy ; Študijný program : I-IS2 . - 76 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110000
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 4. Identifikácia používateľa prostredníctvom biometrických a fotometrických dát získaných zo senzora Kinect
  Cáder Lukáš ; 070300  Štefanovič Juraj (škol.)
  2015
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2015 ; Študijný program : 205 . - 50 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110013
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Získavanie informácií o stolovej hre s využitím počítačového videnia
  Lihocký Michal ; I200  Štefanovič Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering počítačové videnie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101030
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. Interaktívna prezentácia miesta
  Čertek Martin ; I200  Štefanovič Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems presentation image processing neural network spracovanie obrazu neurónové siete prezentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100975
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Človek na scéne s obohatenou realitou
  Neslušanová Lenka ; I300  Štefanovič Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems počítačové videnie obohatená realita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91289
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Človek na scéne s obohatenou realitou
  Jendrej Maroš ; I300  Štefanovič Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 69 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering projector
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91241
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 9. Ovládanie objektov obohatenej reality pomocou herného ovládača
  Práznovský Martin ; I300  Štefanovič Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 60 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering virtual reality obohatená realita virtuálna realita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81374
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 10. Interaktívna podpora práce na pracovnom stole pomocou obohatenej reality
  Budzel Matej ; I300  Štefanovič Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 79 s príl.
  informačné systémy Information Systems obohatená realita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81243
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha