Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na využitie nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti Sapa Building System s.r.o. a jej produktov
  Dujsíková Denisa ; M  Babčan Miroslav (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management advertising podpora predaja práca s verejnosťou marketingová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86289
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na využitie nových nástrojov marketingovej komunikácie v ŽOS Trnava, a.s.
  Královič Juraj ; M  Babčan Miroslav (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing communication inovatívny marketing marketingová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85061
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. a jej produktov
  Boledovič Martin ; M  Babčan Miroslav (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing mix marketing marketingový mix
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84768
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na využitie nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti ALCOR - SIGNS, spol. s r.o. a jej produktov
  Vrábel Tomáš ; M  Babčan Miroslav (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing communication marketingová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78932
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zlepšenie starostlivosti o zamestnancov v spoločnosti Medzičilizie, a. s. : Bakalárska práca
  Boros Ádám  Babčan Miroslav (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 57 s., CD-ROM
  sociálne programy personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57852
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zlepšenie rozvoja ľudských zdrojov v spoločnosti Nefab Packaging Slovakia, s. r. o. : Bakalárska práca
  Soványová Timea  Babčan Miroslav (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  human resources ľudské zdroje rozvoj ľudských zdrojov vzdelávanie zamestnancov personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61981
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania v PSA Peugeot Citroën Slovakia
  Hlavatá Monika  Babčan Miroslav (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise metódy vzdelávania systém vzdelávania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47047
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania v Lindab a.s.
  Lizancová Lucia  Babčan Miroslav (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise vzdelávanie kvalifikácia podnik education skills
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47404
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v spoločnosti INA SKALICA spol. s r.o.
  Karlíková Ivana  Babčan Miroslav (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivácia stabilizácia stabilization employees motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46909
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení na zlepšenie riadenia zásob a skladového hospodárstva v spoločnosti ŽELOS, spol. s r.o.
  Baťková Marianna  Babčan Miroslav (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  riadenie zásob skladové hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46905
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha