Výsledky vyhľadávania

 1. Image of employer´s brand
  Babčan Miroslav ; M190  Babčanová Dagmar ; M4000
  Quaere 2011 : . s.11-17
  employees marketing
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Logistics and its impacts to environment
  Babčan Miroslav ; M190  Makyšová Helena ; M4000 Babčanová Dagmar ; M4000
  Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations : . s.56-62
  logistics
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Employer branding - Source of competitiveness of the industrial plants
  Babčanová Dagmar ; M4000  Babčan Miroslav ; M190 Odlerová Eva ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 18, č. 29 (2010), s.55-62
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Budovanie a riadenie značky priemyselných podnikov
  Babčanová Dagmar ; M4000  Babčan Miroslav ; M190
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010 (MMK 2010) : . s.206-212
  značka brand
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Marketingovo orientovaný personálny útvar
  Babčan Miroslav ; M190 
  Scientia Iuventa 2009 :
  personálny útvar marketing
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok