Výsledky vyhľadávania

 1. Microwave Field Absorption in the Human Head Model
  Kupec Peter ; E030  Hajach Peter ; E230 Cocherová Elena ; E030 Púčik Jozef ; E030 Gonšorová Michaela ; E
  YBERC 2010 : . , s.CD-Rom
  adresár
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Specific Absorption Rate of RF Field in Human Body
  Kupec Peter ; E030  Patsch Marek ; E230 Hajach Peter ; E230
  ELITECH´10 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Radio-Frequency Field Absorption in the Model of Human Head
  Kupec Peter ; E030  Hajach Peter ; E230 Cocherová Elena ; E030 Púčik Jozef ; E030 Gonšorová Michaela ; E
  Lékař a technika . Roč. 40, č. 2 (2010), s.25-28
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Input Impedance Calculation of Off Centre Fed Microstrip Slot Antenna
  Zemanovič Ján ; E230  Hajach Peter ; E230 Podhoranský Peter ; E030 Krajčovič Filip
  ELITECH´08 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Verification of Four Elements Helical Antennas Array Design Procedure
  Zemanovič Ján ; E230  Hajach Peter ; E230 Podhoranský Peter ; E030
  COMITE 2008. 14th Conference on Microwave Techniques : . s.257-260
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. A Four Element Microstrip Patch Array
  Hajach Peter ; E230  Podhoranský Peter ; E030 Zemanovič Ján ; E230
  Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : . s.288-291
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Mobile Omnidirectional Antenna for the Band Up to 1000 MHz for the Evaluation of Videoprocessing Devices Radiation
  Hajach Peter ; E230  Kudják Vladimír ; E030 Podhoranský Peter ; E030 Zemanovič Ján ; E230
  COMITE 2005. 13th conference on Microwave Techniques : . s.247-250
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Resistively Loaded Dipole Characteristics
  Hajach Peter ; E230  Harťanský René ; E040
  Radioengineering . Vol. 12, No. 1 (2003), s.19-22
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Antenna Arrays - Application Possibility for Mobile Communication
  Beník Štefan ; E230  Hajach Peter ; E230
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 53, No. 11-12 (2002), s.332-335
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Cylindrical Antenna Arrays - Some Methods of Calculation Radiation Pattern
  Beník Štefan ; E230  Hajach Peter ; E230
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 53, No. 9/S (2002), s.197-180
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok