Výsledky vyhľadávania

 1. Comprehensive study of duckweed cultivation and growth conditions under controlled eutrophication / aut. Alica Bartošová, Maroš Sirotiak, Jozef Fiala
  Bartošová Alica ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000 Fiala Jozef ; M5000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 23, No. 36 (2015), s. 103-108
  duckweed pollution
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/36/18_Bartosova2.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Hexavalent chromium adsorption using red mud as adsorbent / aut. Maroš Soldán, Jozef Fiala
  Soldán Maroš ; M5000  Fiala Jozef ; M5000
  Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) . Vol. 2, Iss. 9 (2015), s. 2644-2647
  red mud adsorption chromium
  http://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42351099.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Fotovoltika a štátna podpora v Slovenskej republike / aut. Jozef Fiala, Lenka Blinová, Alica Bartošová, Marcel Kuracina, Maroš Soldán
  Fiala Jozef ; M5000  Blinová Lenka ; M5000 Bartošová Alica ; M5000 Kuracina Marcel ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť : . S. 152-162
  fotovoltika obnoviteľné zdroje energie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Nakladanie s odpadmi - zneškodňovanie (časť II) / aut. Lenka Blinová, Jozef Fiala, Maroš Sirotiak
  Blinová Lenka ; M5000  Fiala Jozef ; M5000 Sirotiak Maroš ; M5000
  Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť : . S. 139-151
  nakladanie s odpadmi zneškodňovanie odpadu
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Nízkonákladové tlačiteľné fotovoltaické články / aut. Marcel Kuracina, Tomáš Štefko, Jozef Fiala, Maroš Soldán
  Kuracina Marcel ; M5000  Štefko Tomáš ; M5000 Fiala Jozef ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť : . S. 98-110
  solárna energia fotovoltaické články
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Biodiesel production from waste cooking oil in laboratory scale
  Blinová Lenka ; M5000  Fiala Jozef ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Applied Mechanics and Materials : . s. 1656-1659
  waste cooking oil biodiesel
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Study of selected characteristics of 8-cell HHO generator using various concentrations of NaOH solutions
  Kuracina Marcel ; M5000  Fiala Jozef ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Advanced Materials Research . Vol. 1001 (2014), s. 109-113
  Electrolysis hydrogen
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Thermography diagnostics of photovoltaic panels
  Fiala Jozef ; M5000  Kuracina Marcel ; M5000 Blinová Lenka ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Advanced Materials Research . Vol. 1001 (2014), s. 388-392
  photovoltaic thermography
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Study of basic characteristics of hydrogen generator
  Fiala Jozef ; M5000  Kuracina Marcel ; M5000 Hrušovský Ivan ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Applied Mechanics and Materials : . s. 3078-3081
  hydrogen alternative fuels
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Využitie kuchynských odpadových olejov pre výrobu bionafty / aut. Lenka Blinová, Maroš Soldán, Jozef Fiala, Alica Bartošová
  Blinová Lenka ; M5000  Soldán Maroš ; M5000 Fiala Jozef ; M5000 Bartošová Alica ; M5000
  Energetické zdroje regiónov - súčasť a budúcnosť. III. ročník . S. 61-73
  bionafta
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok