Výsledky vyhľadávania

 1. Study of selected fire characteristics of beech wood depending on particle size / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Balog Karol ; 065000
  Wood & Fire Safety . S. 16-21
  fire safety fire characteristics beech wood particle size
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The maximum explosion pressure of lignite in dependence on particle size / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 57-64
  lignite dust clouds explosion characteristics explosion pressure
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_6_2019_Kuracina.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Timing parameters of pyrotechnic igniter based on magnesium powder / aut. Vojtěch Pelikán, Richard Kuracina, Zuzana Szabová
  Pelikán Vojtěch  Kuracina Richard ; 065200 Szabová Zuzana ; 065000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 97-104
  igniter dispersed dust magnesium powder
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_11_2019_Pelik%C3%A1n.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Study of fire characteristics of industrial dust / aut. Zuzana Szabová, Richard Kuracina
  Szabová Zuzana ; 065000  Kuracina Richard ; 065200
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 49-56
  dust layer dust explosion dust cloud
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_5_2019_Szabov%C3%A1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Study of explosion characteristics of the wheat flour dust clouds in dependence of the particle size distribution / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Eva Buranská
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Buranská Eva ; 065200
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 65-72
  wheat flour dust clouds explosion characteristics explosion pressure
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_7_2019_Kuracina1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Meranie požiarno-bezpečnostných parametrov zvírených prachov v komore KV-150 M2 / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog, Matej Menčík
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Balog Karol ; 065000 Menčík Matej ; 065000
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2018 : . S. 42-44
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Dispersed dusts studies: pyrotechnic compositions for igniter / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog, Matej Menčík
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Balog Karol ; 065000 Menčík Matej ; 065000
  New Trends in Research of Energetic Materials : . CD-ROM, s. 780-787
  pyrotechnic mixtures igniter
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Design of dust dispersion system for explosion chamber KV-150 M2 / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000
  EJERES, European Journal of Engineering Research and Science . Vol. 3, no. 12 (2018), s. 32-35
  dust dispersion system dust explosion fire protection
  https://www.ejers.org/index.php/ejers/article/view/988
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Závislosť výbuchových parametrov múky od jej granulometrického zloženia / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Balog Karol ; 065200
  Ochrana pred požiarmi a záchranné služby : . S. 99-106
  pšeničná múka zvírený prach
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Determination of explosion characteristics of sugar dust clouds / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Matej Menčík
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Menčík Matej ; 065000
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada bezpečnostní inženýrství : . Vol. 8, no. 1 (2018), s. 15-20
  dust powder explosion pressure
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok