Výsledky vyhľadávania

 1. Komplexný diagnostický systém štartových skokov a obrátok v plávaní : patentový spis č. 288741 / aut. Ivan Matúš, Erika Zemková, Ľubomír Šooš, Marek Štefanka
  Matúš Ivan  Zemková Erika ; 038341 Šooš Ľubomír ; 020070 Štefanka Marek
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020 . - 10 s.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Smart multifunkčný kĺb : číslo zverejnenej patentovej prihlášky PP 34-2018 / aut. Ľubomír Šooš, Erika Zemková, Marcela Pokusová, Vojtech Ferencz, Marek Šooš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Zemková Erika ; 038341 Pokusová Marcela ; 020070 Ferencz Vojtech Šooš Marek
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 . - 12 s.
  multifunkčný kĺb
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Variabilné diagnostické a/alebo posilňovacie tréningové a/alebo rehabilitačné zariadenie svalov trupu : patentový spis č. 288578 / aut. Ľubomír Šooš, Erika Zemková, Alena Cepková, Marek Štefanka, Michal Jeleň
  Šooš Ľubomír ; 020070  Zemková Erika ; 038341 Cepková Alena ; 020920 Štefanka Marek ; 020070 Jeleň Michal ; 038341
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2018 . - 25 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/5038-2014
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha