Výsledky vyhľadávania

 1. Meranie v mechatronike
  Kelemen Michal  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2013 . - 145 s
  ISBN 978-80-553-1388-7
  mechatronika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 2. Systém manažérstva kvality
  Markulik Štefan  a kol.
  2. dopl. vyd.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013 . - 96 s
  ISBN 978-80-553-1521-8
  kvalita manažérstvo kvality meranie výkonnosti
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2120
  kniha

  kniha

 3. Statika v príkladoch
  Šimčák František  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012 . - 249 s
  ISBN 978-80-553-1379-5
  statika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 4. Návody na cvičenia zo Základov biotechnológií
  Kaduková Jana  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 129 s
  ISBN 978-80-553-0722-0
  biotechnológie
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 5. Príprava výroby s využitím CAx technológií
  Kráľ Ján  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 182 s
  ISBN 978-80-553-0707-7
  obrábanie počítačová podpora výroby
  skriptá
  (2) - monografia
  (2) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  Príprava výroby s využitím CAx technológií

  kniha

 6. Manažérstvo rizík I : Požiadavky, metódy a postupy
  Pačaiová Hana  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 153 s
  ISBN 978-80-553-0857-9
  manažérstvo rizík
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3110
  kniha

  kniha

 7. Dynamika v príkladoch
  Bocko Jozef  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 230 s
  ISBN 978-80-553-0832-6
  mechanika dynamika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Dynamika v príkladoch

  kniha

 8. Kinematika v príkladoch
  Bocko Jozef  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 219 s
  ISBN 978-80-553-0831-9
  kinematika mechanika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  Kinematika v príkladoch

  kniha

 9. Nákladový controlling : príklady a prípadové štúdie
  Foltínová Alžbeta  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2009 . - 160 s
  ISBN 978-80-8078-286-3
  kontroling náklady kalkulácia nákladov
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 10. Základy nauky o stavbách
  Štípek Jan  a kol.
  Praha : ČVUT, 2009 . - 196 s
  ISBN 978-80-01-04407-0
  stavebníctvo normy
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha