Výsledky vyhľadávania

 1. Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
  Schneider Ivan ; 048130  Hudec Pavol ; 048130 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150890
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
  Safková Ľubomíra ; 048130  Hudec Pavol ; 048130 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143059
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv zeolitu ZSM-5 na proces katalytického krakovania. Štúdium v laboratórnom Mikro-aktivitnom teste.
  Vlk Ján ; 048130  Hudec Pavol ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 08.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128448
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Direct Non-Oxidative Conversion of Methane to C2 Hydrocarbons, Aromatics and Hydrogen
  Bodnár Matúš ; 048130  Hudec Pavol ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 08.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128435
  diplomová práca
  kniha

  kniha