Výsledky vyhľadávania

 1. Elektrolytické kondenzátory jednostranné, podľa rastu DIN : Správa výskumnej úlohy č. 8970351
  Olach Ondrej ; E140  Ďurman Vladimír ; E020 Jónová Alena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 18 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Výskum transportných javov v kvapalinách : Záverečná správa výskumnej úlohy č. I-4-4/05-C
  Poljak František (ved. výsk. tímu)  Kalašová Alžbeta Nepraš Ivan Blaško Štefan Ďurman Vladimír ; E020 Rošková Miroslava
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - Nestr
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Transport hmoty a náboja v dielektrických systémoch : Správa úlohy I-4-4/05-b (F 407)
  Jónová Alena  Ďurman Vladimír ; E020 Milovská Soňa ; E140
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - nestr
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Výskum elektrofyzikálnych vlastností dielektrík výkonových kondenzátorov do 1000 V : 1. čiastková správa čiastkovej štátnej výskumnej úlohy P-03-124-012/2a -343/1-109/a
  Poljak František (ved. výsk. tímu)  Ďurman Vladimír ; E020 Kalašová Alžbeta Minca Ján Nepraš Ivan Rošková Miroslava Psotka Jozef
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1974 . - 29 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Výskum elektrofyzikálnych vlastností dielektrík výkonových kondenzátorov : 1. čiastková správa výskumno-vývojovej úlohy P-03-123-201/1-343/6-283/1
  Poljak František (ved. výsk. tímu)  Minca Ján Nepraš Ivan Rošková Miroslava Psotka Jozef Ďurman Vladimír ; E020
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1977 . - 32 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Výskum elektrofyzikálnych vlastností dielektrík výkonových kondenzátorov do 1000 V : Záverečná zpráva súčiastkovej štátnej výskumnej úlohy
  Poljak František (ved. výsk. tímu)  Ďurman Vladimír ; E020 Minca Ján Nepraš Ivan Rošková Miroslava Psotka Jozef
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1975 . - 72 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Výskum a vývoj inhibovaného tekutého dielektrika na báze chlorovaných difenylov : Záverčná správa čiastkovej štátnej výskumnej úlohy P-03-124-012/2a-343/1-109/a
  Poljak František  Ďurman Vladimír ; E020 Rošková Miroslava Kalašová Alžbeta Nepraš Ivan Minca Ján
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1973 . - 132 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 8. Výskum a vývoj inhibovaného tekutého dielektrika na báze chlorovaných difenylov : 1. čiastková správa. Dielčia štátna výskumná úloha P-03-124-012/2a-343/1-109/a
  Poljak František  Minca Ján Kalašová Alžbeta Ďurman Vladimír ; E020 Rošková Miroslava Nepraš Ivan
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1972 . - 67 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha