Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv kontrolnej tyče na riadenie reaktora
  Virga Martin ; 036000  Haščík Ján (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : B-JFI . - 37 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131209
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Analýza vplyvu rozmerových/materiálových neistôt na integrálne parametre reaktora VVER-440
  Chlebo Daniel ; 036000  Haščík Ján (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 53 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131097
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Pokročilé reaktory IV. generácie
  Žovín Adam ; 036000  Haščík Ján (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ELT . - 103 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88983
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Pokročilé reaktory IV. Generácie
  Mrázová Martina ; 036000  Haščík Ján (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ELT . - 49 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96918
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Pokročilé reaktory IV. generácie
  Valašik Michal ; E  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2014 ; Študijný program : 76 . - 55 s
  Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88978
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Prehľad energetických jadrových reaktorov a technológií primárneho okruhu používaných vo svete.
  Ištokovič Daniel ; E  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 46 s
  Electrical Engineering safety reactors bezpečnosť reaktory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65752
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Monitorovanie nuklidového zloženia v závislosti od hĺbky vyhorenia paliva reaktorov VVER 440.
  Miglierini Bruno ; E  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 25 s
  simulation elektrotechnika jadrové palivá reaktory VVER-440
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49860
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Modelovanie neutrónových polí pomocou metódy Monte Carlo v reaktoroch VVER 440
  Klein Tomáš ; E  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 49 s
  Monte Carlo elektrotechnika Monte Carlo neutrónové polia VVER-440
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49848
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha