Výsledky vyhľadávania

 1. Určenie účinných prierezov záchytu neutrónov vybraných materiálov v energetickom rozsahu keV.
  Valašik Michal ; 036000  Haščík Ján (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 13.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 66 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131315
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Využitie kódu SCALE pri analýze neutrónovo fyzikálnych vlastností reaktorov IV. generácie chladených plynom
  Dujčíková Lenka ; E060  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 79 . - 64 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99881
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Využitie kódu MCNP pri analýze neutrónovo fyzikálnych vlastností VVER 440
  Ištokovič Daniel ; E  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 79 . - 76 s
  Elektroenergetika Power Engineering fuel assembly model VVER-440
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101512
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Využitie metódy Monte - Carlo na stanovenie odozvy SPND v reaktoroch VVER 440.
  Klein Tomáš ; E  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 75 s
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79238
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Optimalizácia výpočtu nuklidového zloženia kazety Gd II 4,87 pomocou výpočtového prostriedku SCALE 6.0.
  Miglierini Bruno ; E  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 67 s CD-ROOM
  optimalization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81942
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Možnosti stanovenia ßeff (efektívneho podielu oneskorených neutrónov) v tlakovodných reaktoroch
  Melichárek Michal ; E  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 57 s
  Elektroenergetika tlakovodné reaktory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61437
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Vplyv parametrov oneskorených neutrónov na meranie reaktimetrom na VVER 440.
  Lüley Jakub ; E060  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 72 s
  Elektroenergetika neutróny VVER-440
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61634
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Monitorovanie nuklidového zloženia v závislosti od hĺbky vyhorenia a paliva reaktorov VVER 440.
  Vrban Branislav ; E060  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 99 s
  Elektroenergetika Jadrová energetika VVER-440 vyhorené jadrové palivo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61448
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Určenie rozloženia hustoty štiepenia na rozhraní absorpčnej a palivovej časti HRK reaktora VVER-440 metódou Monte Carlo
  Goceliak Michal  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 102 s
  Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Vplyv ARK na rozloženie hustoty neutrónov v reaktore VVER-440
  Haščík Ján (škol.) ; E060  Závodský Martin
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 115 s
  Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha