Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium neutroniky aktívnej zóny rýchleho reaktora so zameraním na prechodové deje : dát. obhajoby 20.12.2019
  Osuský Filip ; 036000  Haščík Ján ; 036000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 20.12.2019 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : D-JE . - 195 s., AUTOREF. 2019, 40 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130831
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Dynamika pokročilých reaktorov na rýchlych neutrónoch : dát. obhaj. 9.3.2017, č. ved. odb. 5-2-31
  Lűley Jakub ; 036000  Haščík Ján ; 036000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.03.2017 ; Študijný odbor : 5.2.31. jadrová energetika ; Študijný program : D-JE . - 151 s., Autoref. 2016, 29 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139208
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Pokročilé reaktory na rýchlych neutrónoch : Dát. obhaj.: 26.3.2015
  Vrban Branislav ; 036000  Haščík Ján (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 26.03.2015 ; Študijný odbor : 5.2.31. jadrová energetika ; Študijný program : D-NUKF

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81612
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Methodology delevopment for experimenal evaluation of effective delayed neutron fraction in nuclear reactors : Dát. obhaj. 16.6.2010, č. ved. odb. 5.2.31
  Michálek Svetozár ; E160  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 110 s príl.
  Jadrová energetika jadrové elektrárne neutróny
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Stanovenie váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktory VVER-440 metódou Monte Carlo : čís. ved. odboru 39-25-9. Dát. obhaj. 2.10.2009
  Farkas Gabriel ; E060  Haščík Ján (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 105 s príl.tab.
  detektory žiarenia ex-core detektory VVER-440 metóda Monte Carlo váhové faktory váhové funkcie Jadrová energetika
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Štúdium radiačného poškodenia tlakovej nádoby reaktora VVER-440 : Č. ved. odb. 39-25-9. Dát. obhaj. 26.8.2005
  Haščík Ján ; E060  Lipka Jozef (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 133 s príl.
  Jadrová energetika radiačná degradácia neutrónové žiarenie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha