Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania : záverečná výskumná správa / aut. Ľubomír Šooš, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Peter Križan, Miloš Matúš, Marcela Pokusová, Juraj Beniak, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2018 . - [23] s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Výskum zhutňovacieho systému suchých kalov / aut. Ľubomír Šooš, Peter Križan, Miloš Matúš, Juraj Ondruška, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2018 . - 25 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Možnosti zhodnocovania problémových odpadov najmä z automobilového priemyslu a spracovania starých vozidiel : záverečná správa z riešenia projektu "Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu" P 1326/16/10 / aut. Ľubomír Šooš, Miroslav Badida, Pavol Ochotnický, Tomáš Havlík, Jozef Víglaský, Marcela Pokusová, Miloš Matúš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Badida Miroslav Ochotnický Pavol Havlík Tomáš Víglaský Jozef Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 213 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Skúšky peletovania digestátu z bioplynových staníc / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Jozef Bábics
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 10 s.
  digestát fermentácia digestate fermentation
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Vývoj tlakového uzáveru výstupu suchých kalov proti úniku pary / aut. Jozef Bábics, Juraj Ondruška, Ľubomír Šooš, Peter Križan, Miloš Matúš
  Bábics Jozef ; 020070  Ondruška Juraj ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070 Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 24 s.
  čistiarenský kal sewage sludge
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Návrh technológií pre dopravu palív z nedrevnej biomasy / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Ľubomír Šooš
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 29 s.
  fytomasa phytomass
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Nové technológie v procese spracovania odpadového skla / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Juraj Ondruška, Jozef Bábics ; rec. Martin Múdry, Milan Novotný
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Múdry Martin (rec.) Novotný Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 47 s.
  vrstvené sklo laminated glass
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Experimentálny výskum dekompozície lepených skiel / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Viliam Čačko, Juraj Ondruška, Jozef Bábics ; rec. Ľubor Pavlík, Peter Širica
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Pavlík Ľubor (rec.) Širica Peter (rec.)
  1. vyd. STU Strojnícka fakulta 2016 . - 36 s.
  vrstvené sklo laminated glass
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Návrh technológie dezintegrácie kakaových šupiek / aut. Peter Križan, Miloš Matúš
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 15 s.
  biomasa biomass
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Expertná analýza zhutňovania slnečnicových šupiek / aut. Peter Križan, Miloš Matúš
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 9 s.
  biomasa biomass
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha