Výsledky vyhľadávania

 1. Opotrebenie lisovacích nástrojov briketovacích lisov
  Tomka Milan ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133204
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Meranie a vyhodnocovanie geometrických odchýlok produktov 3D tlače pri zmene parametrov tlače
  Pinček Ondrej ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133301
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Materiálové zhodnotenie papierenského kalu - vývoj nového produktu
  Vargová Nina ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133201
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Výskum vlastností tuhých kompozitných biopalív
  Sušienka Richard ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133217
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Výskum vplyvu veľkosti frakcie lisovanej biomasy na kvalitu tuhého biopaliva
  Svetlík Martin ; 020070  Matúš Miloš (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie ; Študijný program : B-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108882
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Energetická analýza peletovacích lisov pre zhutňovanie biomasy
  Mikóczi Vojtech ; J  Matúš Miloš (škol.) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management pelleting machines biomass biomasa pelety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99684
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Výskum vplyvu vlhkosti lisovanej biomasy na kvalitu tuhého biopaliva
  Mačayová Dominika ; J  Matúš Miloš (škol.) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management quality briquette solid biofuel biomass hustota výlisku kvalita tuhé biopalivo biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83400
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. kniha

  kniha

 9. Normalizácia tuhých ušľachtilých biopalív
  Turčanová Tímea ; J  Matúš Miloš (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management biomass normalizácia biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95369
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Návrh zefektívnenia procesu dotrieďovania separovaného odpadu v združení TATIAR
  Teliar Ján ; J  Matúš Miloš (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management waste odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74051
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha