Výsledky vyhľadávania

 1. Testovanie bezhranolového merania dĺžok prístroja Trimble S8 DR Plus ROBOTIC
  Kapusta Juraj ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography laser beam accuracy presnosť univerzálna meracia stanica laserový lúč
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79929
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie presnosti trigonometrickej nivelácie
  Goridková Lucia ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79891
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Spracovanie polohovej vytyčovacej siete
  Barát Ján ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79946
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Testovanie presnosti univerzálnej meracej stanice Trimble S8 DR Plus ROBOTIC
  Vanko Jakub ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography total station STN ISO 17123 STN ISO 17123 testing STN ISO 17123 STN ISO 17123 testovanie univerzálna meracia stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68360
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Posúdenie vplyvu interpolačných metód na určovanie objemu zemného telesa použitím DMR
  Novarová Mária ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digital terrain model digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68328
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Systémy automatizovaného cielenia univerzálnych meracích staníc
  Olekšáková Zdenka ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography ATR ATR ATR ATR
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59817
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Určovanie polohy bodu metódou prechodného stanoviska a pretínania nazad
  Babiarová Alena ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59297
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Rozbor vplyvu hustoty vstupných údajov na presnosť určovania objemov pomocou DMR
  Klimeková Zuzana ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography volume terrestrial laser scanning terestrické laserové skenovanie digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68224
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Vplyv prostredia na výsledky terestrických geodetických meraní
  Tibenský Peter ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography vertical refraction vertikálna refrakcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48273
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Regresný model pretvorenia stavebného objektu
  Karell Lukáš ; V130  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography regresný model regresná analýza regression analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47796
  bakalárska práca
  kniha

  kniha