Výsledky vyhľadávania

 1. Detekcia odľahlých meraní pri spracovaní geodetických sietí pomocou robustných štatistických metód
  Dlhý Jakub ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93072
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Testovanie presnosti určenia prevýšenia digitálnym nivelačným systémom
  Gáliková Veronika ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68765
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Matematické modely na vyjadrenie vplyvu vertikálnej refrakcie pri spracovaní výškových sietí
  Compeľová Adriana ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS vertical refraction GNSS GNSS vertikálna refrakcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84390
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Odhad parametrov výškovej siete z terestrických a družicových meraní
  Liptáková Lucia ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68759
  diplomová práca
  kniha

  kniha