Výsledky vyhľadávania

 1. Metódy a algoritmy zvyšovania výkonu automobilov
  Szalai Nándor ; 030400  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AM . - 71 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125323
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Elektronický diferenciál hnacích kolies vozidiel
  Uradník Jozef ; 030400  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AM . - 72 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125324
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Architektúry riadiacich jednotiek automobilov
  Csiba Michal ; 030400  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AM . - 80 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125037
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Využitie metodiky IoT v inteligentných budovách
  Hrebík Marek ; 035000  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 42 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117746
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Návrh algoritmov navigácie vozidla s podporou fuzzy logiky v prostredí Matlab-Simulink
  Kováč Tomáš ; 035000  Kozák Štefan (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 51 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97717
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Toolbox CACSD (Computer Aided Control Systemd Design)
  Behúň Miroslav ; E  Kozák Štefan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 53 s CD-ROOM
  Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65674
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Aplikácia vnorených systémov pre riadenie laboratórnych fyzikálnych modelov
  Kocúr Michal ; E400  Kozák Štefan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 59 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics vnorené systémy regulačný obvod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56384
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Inteligentné vnorené systémy na báze fuzzy logiky
  Ďuriška Milan ; E  Kozák Štefan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - nestr
  Aplikovaná informatika Applied Informatics fuzzy množiny inteligentné systémy vnorené systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77940
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh metód pre optimalizáciu štruktúr UNS
  Hruška Miroslav ; I200  Kozák Štefan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 57 s príl.
  informatika Informatics optimalizácia neurónové siete optimalization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22708
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 10. Automatická syntéza riadiacich a rozhodovacích štruktúr pomocou genetického programovania
  Berith Robert ; I  Kozák Štefan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010
  informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22765
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha