Výsledky vyhľadávania

 1. Internet veci v digitálnych výrobách (Priemysel 4.0)
  Košarník Jakub ; 035000  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 45 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127397
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Pokročilé metódy riadenia autonómnych pohybových systémov
  Cehula Matej ; 030400  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AME . - 71 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130907
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Inteligentné metódy riadenia procesov v automobilovej mechatronike
  Kováč Tomáš ; 030400  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AME . - 70 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130887
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Internet of Things v inteligentných budovách
  Kačur Jakub ; 035000  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 38 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127390
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Automatizované zobrazenie jazdných režimov hybridného vozidla
  Bednarčík Daniel ; 030400  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AME . - 62 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130908
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. SW a HW realizácie algoritmov fuzzy riadenia na báze vnorených mikropočítačov
  Samardžiová Zuzana ; 035000  Kozák Štefan (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 48 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103187
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Multikriteriálne a multivariantné rozhodovanie v prostredí sociálnych sietí
  Kolimár Ondrej ; 035000  Kozák Štefan (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 67 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111847
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. HW a SW moduly pre riadenie biomechatronických systémov
  Rybárik Maroš ; E  Kozák Štefan (škol.) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 865 . - 72 s CD-ROM
  system systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100093
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. HW a SW moduly pre riadenie biomechatronických systémov
  Kostoláni Michal ; E  Kozák Štefan (škol.) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 865 . - 56 s DVD
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102889
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. SW a HW realizácie algoritmov fuzzy riadenia na báze vnorených mikropočítačov a FPGA obvodov
  Ďuriška Milan ; E  Kozák Štefan (škol.) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 69 s DVD
  FPGA fuzzy controller FPGA Aplikovaná informatika Applied Infromatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92250
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha