Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietí vyšších úrovní : dát. obhajoby 25.8.2016, č. ved. odboru 5-2-16
  Kučera Erik ; 030400  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 25.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : D-MS . - 121 s., CD-ROM AUTOREF. 2016, 45 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128088
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Hybridné inteligentné metódy modelovania a riadenia : dát. obhajoby 26.8.2016, č. ved. odb. 9-2-7
  Dideková Zuzana ; 031000  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 26.08.2016 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : D-KYB . - 154 s., CD-ROM AUTOREF. 2016, 44 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114597
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Prediktívne metódy riadenia v prostredí IOT : dát. obhaj. 25.11.2016, č. ved. odboru 5-2-16
  Pytel Anton ; 030400  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 25.11.2016 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : D-MS . - 95 s., príl., AUTOREF. 2016, 38 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135632
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Príspevok k moderným metódam diagnostiky a rozpoznávania zvarov : dát. obhajoby 25.8.2016, č. ved. odboru 5-2-16
  Haffner Oto ; 030400  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 25.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : D-MS . - 144 s., príl. CD-ROM, AUTOREF. 2016, 47 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128089
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Moderné metódy a algoritmy automatického riadenia realizované pomocou FPGA štruktúr : dát. obhajoby 25.8.2016, č. ved. odboru 5-2-16
  Kocúr Michal ; 030400  Kozák Štefan ; 030400 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 25.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : D-MS . - 120 s., CD-ROM, AUTOREF. 2016, 41 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128258
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Arbitration Advances and Determinism in a Single Car Communication Bus : dát. obhaj. 15.1.2015, č. ved. odb. 5-2-16
  Dietze Florian ; 030400  Kozák Štefan ; E400 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.01.2016 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : D-MS . - 131 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130480
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Príspevok k realizácii metód prediktívneho riadenia pomocou FPGA štruktúr : dát. obhaj. 26.8.2015, č. ved. odb. 5-2-16
  Noge Filip ; E400  Kozák Štefan ; E400 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 28.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : D-MS . - 208 s., CD-ROM, AUTOREF. 2015, 44 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=122215
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Modifikácia vybraných metód optimalizácie pre procesy učenia : dát. obhaj. 1.3.2012, č. ved. odb. 38-01-9
  Valo Richard ; C7220  Kozák Štefan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 63 s
  identification identifikácia neurónové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45406
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Inteligentné vnorené systémy
  Števek Juraj  Kozák Štefan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012
  FIIT ;
  Aplikovaná informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63155
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 10. Inteligentné vnorené systémy
  Makýš Miroslav ; I300  Kozák Štefan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011
  Aplikovaná informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63163
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha