Výsledky vyhľadávania

 1. Elektronická riadiaca jednotka procesov pre elektrické vozidlo : Úžitkový vzor č. 7693, Dátum o zápise ÚV : 2.2.2017, Vestník ÚPV SR č. 2/2017 / aut. Eduard Ribar, Filip Noge, Justín Murín, Štefan Kozák
  Ribar Eduard  Noge Filip Murín Justín ; 030400 Kozák Štefan ; 030400
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017 . - 13 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/5006-2016
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha