Výsledky vyhľadávania

 1. Osobnostný rozvoj riaditeľa školy : východiská a determinanty. Výskumné závery a odporúčania pre školskú riadiacu p
  Pisoňová Mária 
  Bratislava : Iura Edition, 2012 . - 126 s
  ISBN 978-80-8078-470-6
  riaditelia škôl
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  Osobnostný rozvoj riaditeľa školy

  kniha

 2. Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie
  Pisoňová Mária 
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 106 s
  ISBN 978-80-8078-402-7
  vzdelávacie inštitúcie kompetencie manažérske
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF5100
  kniha

  kniha