Výsledky vyhľadávania

 1. Kalorimeter na meranie účinnosti svetelných zdrojov : prihláška úžitkového vzoru č. 247-2017, dátum podania prihlášky: 10.11. 2017, dátum zverejnenia prihlášky: 2.5.2018, Vestník ÚPV SR č. 05/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8227, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.10.2018. Zverejnená patentová prihláška č. 114-2017, dátum podania prihlášky: 10.11.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 04.06.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019 / aut. Jozef Martinka, Filip Martinka, Roman Čička, Ivan Hrušovský, Marián Drienovský
  Martinka Jozef ; 065300  Martinka Filip Čička Roman ; 061000 Hrušovský Ivan Drienovský Marián ; 061000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/247-2017
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/114-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Zariadenie na spájanie supravodivých pások : prihláška úžitkového vzoru č. 137-2015, dátum podania prihlášky: 28.07.2015, Vestník ÚPVSR č. 09/2016, stav: zapísaný, právny stav zapísaného ÚV: platný, č. 7542 / aut. Marián Drienovský, Eva Michalcová
  Drienovský Marián ; 061000  Michalcová Eva ; 061000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - 10 s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=753489
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Zariadenie na výrobu vzoriek spájkovaných spojov : prihláška úžitkového vzoru č. 139-2015, dátum podania prihlášky: 29.07.2015, dátum zverejnenia: 01.03.2016, Vestník ÚPV SR č. 08/2016, stav: zapísaný, právny stav zapísaného ÚV: platný, č. 7515 / aut. Marián Drienovský, Lýdia Rízeková Trnková
  Drienovský Marián ; 061000  Rízeková Trnková Lýdia ; 061000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - 7 s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=758791
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha