Výsledky vyhľadávania

 1. Measurement-based optimization of batch and repetitive processes using an integrated two-layer architecture
  Podmajerský Marián ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220 Chachuat Benoit
  Journal of Process Control . Vol. 23, Iss. 7 (2013), s.943-955
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Real-Time Dynamic Optimisation by Integrated Two-Time-Scale Scheme
  Podmajerský Marián ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  Process Control 2011 : . s.543-551
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Integrated Two-Time-Scale Scheme for Real-time Optimisation of Batch Processes
  Podmajerský Marián ; C7220  Chachuat Benoit Fikar Miroslav ; C7220
  IFAC 18th World Congress : . s.11405-11410
  dynamic optimisation neighbouring-extremal control optimal control integrated control scheme
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Run-to-run Optimisation of Batch Processes with In-batch Controller
  Podmajerský Marián ; C7220  Chachuat Benoit Fikar Miroslav ; C7220
  Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints / . s.337-342
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Dynamic Optimization of Batch Processes by Integrated Two-Time-Scale Scheme
  Podmajerský Marián ; C7220  Chachuat Benoit Fikar Miroslav ; C7220
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 3, No. 2 (2010), s.38-56
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Integrated Two-Time-Scale Scheme for Dynamic Real-Time Optimization
  Podmajerský Marián ; C7220  Chachuat Benoit Fikar Miroslav ; C7220
  Process Control 2010 : . s.C088a-1-C088a-14
  Dynamic Optimization
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Measurement-based Optimization of Batch Process by Integrated Two-Time-Scale Scheme
  Podmajerský Marián ; C7220  Chachuat Benoit Fikar Miroslav ; C7220
  VOCAL 2010 : . s.93
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Measurement-based Run-to-run Optimization of Hybrid Two-stage Reactor System
  Podmajerský Marián ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  2010
  Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6 . 2010), s.44-51
  NCO-tracking Dynamic Optimization orthogonal collocation necessary conditions of optimality
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Global optimization for parameter estimation of differential-algebraic
  Čižniar Michal  Podmajerský Marián ; C7220 Hirmajer Tomáš ; C7220 Fikar Miroslav ; C7220 Latifi M.A.
  Chemical Papers . Vol. 63, No. 3 (2009), s.274?283
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. On-Line Neighbouring-Extremal Controller Design for Setpoint-Transition in Presence of Uncertainty
  Podmajerský Marián ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  AT&P Journal Plus . č. 2 Riadenie procesov (2009), s.77-83
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok