Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické posúdenie odpájania sa od sústav centralizovaného zásobovania teplom
  Horbaj Peter  Tauš Peter Taušová Marcela
  TechCON . Roč. 4, č. 7 (2008), s.23-26
  článok z periodika
  (1) - zborník (príspevkov)
  článok

  článok

 2. Ekonomické posúdenie odpájania sa od sústav centralizovaného zásobovania teplom
  Horbaj Peter  Tauš Peter
  TechCON . Roč. 4, č. 4 (2008), s.23-26
  článok z periodika
  (1) - monografia
  článok

  článok

 3. Niekoľko poznámok k odpájaniu verzus neodpájaniu sa od sústav centralizovaného zásobovania teplom
  Horbaj Peter  Kertész Ľuboš
  TZB Haustechnik . Roč.16, č.3 (2008), s.46-48
  článok z periodika
  (1) - príručka
  článok

  článok

 4. Ekologické palivo v 3. tisícročí a perspektívy jeho výroby na Slovensku
  Blagodarny Vladimír  Bejda Ján Horbaj Peter Ragan Emil
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 5, č. 3 (2001), s.181-186
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Dendromasa a fytomasa - využitie v energetike
  Horbaj Peter  Imriš Ivan Klenovčanová Alexandra
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 5, č. 3 (2001), s.229-232
  článok z periodika
  (1) - monografia
  článok

  článok