Výsledky vyhľadávania

 1. Znižovania tepelnej záťaže výrobných hál ťažkých laboratórií bez strojného chladenia
  Chmelo Lukáš ; 020060  Mlynár Peter ; 020060 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143320
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Vplyv orientácie chladiča héliovej slučky na prevádzkové parametre
  Betteš Róbert ; 020060  Mlynár Peter ; 020060 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144744
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Konštrukčný návrh expandéra Rankinovho cyklu
  Ondraščin Martin ; 020060  Mlynár Peter ; 020060 (škol.)
  2018
  SJF ; Dátum obhajoby : 13.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138282
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Počitačový model výmenníka tepla
  Grolmus Rastislav ; 020060  Mlynár Peter ; 020060 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133449
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Zostavenie výpočtového modelu pre termomechanickú analýzu aktuátora pri podmienkach tepelného šoku
  Poláková Zuzana ; 020060  Mlynár Peter ; 020060 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133458
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Analýza jednoduchého výmenníka tepla s podporou počitača
  Miškov Marek ; 020060  Mlynár Peter ; 020060 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133456
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Návrh experimentálneho výmenníka tepla pre absorpčné chladiace zariadenia
  Dargaj Daniel ; 020060  Mlynár Peter ; 020060 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133462
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Matematický model chladnutia akumulačného zásobníka tepla
  Gažík Richard ; 020060  Mlynár Peter (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.29. energetika ; Študijný program : I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112792
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Využitie PCM materiálov pri akumulácii tepla v solárnych sústavách
  Mikula Anton ; 020060  Mlynár Peter (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.29. energetika ; Študijný program : I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112911
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Návrh a realizácia demonštračného chladiaceho stroja
  Balog Matúš ; 020060  Mlynár Peter (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.29. energetika ; Študijný program : I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112786
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha