Výsledky vyhľadávania

 1. Mechanická a chemicko-termická úprava v procese spracovávania odpadového viacvrstvového skla nespracovateľného bežnými technológiami : P11701/2015 / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Milan Rafaj, Peter Biath, Juraj Ondruška, Jozef Bábics ; rec. Martin Múdry, Peter Širica
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Rafaj Milan ; 020070 Biath Peter ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Múdry Martin (rec.) Širica Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 47 s.
  vrstvenné sklo spracovanie laminated glass
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Expertná analýza možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami P 11701/2015 / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Milan Rafaj, Peter Biath, Juraj Ondruška ; rec. Martin Múdry, Milan Lauko
  Šooš Ľubomír ; 020240  Pokusová Marcela ; J0070 Matúš Miloš ; J240 Rafaj Milan ; J0070 Biath Peter ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070 Múdry Martin (rec.) Lauko Milan (rec.)
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015 . - 38 s.
  vrstvenné sklo
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Expertná analýza peletovania digestátu z bioplynových staníc / aut. Miloš Matúš, Ľubomír Šooš, Juraj Ondruška, Peter Biath, Viliam Čačko ; rec. Ľudovít Kolláth, Milan Vích
  Matúš Miloš ; J240  Šooš Ľubomír ; 020240 Ondruška Juraj ; J0070 Biath Peter ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Kolláth Ľudovít ; 020240 (rec.) Vích Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Strojnícka fakulta STU 2015 . - 10 s.
  peletovanie pelleting
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Zhodnotenie papierenských kalov do nových produktov. II etapa : / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Peter Križan, Miloš Matúš, Peter Biath, Jozef Bábics ; rec. Peter Širica, Jozef Jandačka
  Šooš Ľubomír ; J240  Pokusová Marcela ; J0070 Križan Peter ; J240 Matúš Miloš ; J0070 Biath Peter ; J0070 Bábics Jozef ; 020070 Širica Peter (rec.) Jandačka Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015 . - 60 s.
  environmentálna výchova environmental education
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Návrh spôsobu separácie bioodpadu z komunálneho odpadu / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Iveta Onderová, Peter Križan, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Peter Biath
  Šooš Ľubomír ; J0070  Kolláth Ľudovít ; J0070 Onderová Iveta ; J0070 Križan Peter ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Biath Peter ; J0070
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2014 . - 30 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Vypracovanie simulačného modelu tokov zložiek poseparačnej linke / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Iveta Onderová, Peter Križan, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Peter Biath
  Šooš Ľubomír ; J0070  Kolláth Ľudovít ; J0070 Onderová Iveta ; J0070 Križan Peter ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Biath Peter ; J0070
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2014 . - 38 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Koncepcia separačnej linky pre separáciu komunálneho odpadu / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Iveta Onderová, Peter Križan, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Peter Biath
  Šooš Ľubomír ; J0070  Kolláth Ľudovít ; J0070 Onderová Iveta ; J0070 Križan Peter ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Biath Peter ; J0070
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2014 . - 103 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Ekonomická analýza briketovania drevnej hmoty ku prevádzke linky na výrobu brikiet bobrov
  Šooš Ľubomír ; J0070  Ondruška Juraj ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Matúš Miloš ; J0070 Biath Peter ; J0070
  Bratislava : SjF STU, 2013 . - 41 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 9. Dopadová štúdia - návrh zadania projektu spaľovania DŠ a produktov z drevných pilín : priebežná správa
  Šooš Ľubomír ; J0070  Urban František ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060 Fabuš Michal Ondruška Juraj ; J0070 Fabuš Michal Biath Peter ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Fabušová Iva Fodor Peter ; J0060
  Bratislava : PROEN, 2012 . - 65 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 10. Expertná analýza energetického zhodnotenia trávnatého odpadu pre spoločnosť Letisko Košice-Airport Košice, a.s.
  Šooš Ľubomír ; J0070  Urban František ; J0060 Matúš Miloš ; J0070 Križan Peter ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070 Biath Peter ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011 . - 86 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha