Výsledky vyhľadávania

 1. Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulárnych zábran: patentový spis č. 288813, udelenie patentu 2.12.2020, zverejnenie prihlášky 1.4.2015 / aut. Ľubomír Šooš, Karol Prikkel, Juraj Ondruška, Július Frkáň, Peter Biath, Viliam Čačko
  Šooš Ľubomír ; 020070  Prikkel Karol ; 020060 Ondruška Juraj ; 020070 Frkáň Július Biath Peter Čačko Viliam ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2020 . - 14 s.
  protipovodňová zábrana
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Lis na pelety : patentový spis č. 288360 / aut. Ľubomír Šooš, Juraj Ondruška, Peter Biath, Miloš Matúš, Jiří Zegzulka
  Šooš Ľubomír ; 020070  Ondruška Juraj ; 020070 Biath Peter Matúš Miloš ; 020070 Zegzulka Jiří
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 11 s.
  zhutňovacie stroje compaction equipment
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulárnych zábran : zverejnená patentová prihláška 5013-2013 dňa 1.4. 2015 / aut. Ľubomír Šooš, Karol Prikkel, Juraj Ondruška, Július Frkáň, Peter Biath, Viliam Čačko
  Šooš Ľubomír ; 020070  Prikkel Karol ; 020060 Ondruška Juraj ; 020070 Frkáň Július Biath Peter Čačko Viliam ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2015 . - 15 s.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha