Výsledky vyhľadávania

 1. Project of improving the quality of future teachers - engineers
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  WEE 2011 : . s.784-786
  master thesis pedagogical research
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Preparedness of graduates for entrepreneurial environment
  Krištofiaková Lucia ; M220  Krpálková Krelová Katarína ; M220
  The Future of Education. Volume 1 : . s.375-379
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Význam cvičnej firmy vo vzdelávaní
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Štúr Milan ; M7000
  Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středných a vysokých školách : . s.90-97
  cvičné firmy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Adaptability of students
  Krpálková Krelová Katarína ; M220 
  IGIP 2011. XL IGIP International Symposium on Engineering Education : . s.86-88
  adaptability competences
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Skype-based Life-long Education Program
  Fedič Dušan ; M330  Krpálková Krelová Katarína ; M220
  Proceedings of 2011 International Conference on Education Technology and Computer (ICETC 2011) : . s.V1-233/V1-236
  life-long education skype
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Možnosti využitia projektového vyučovania pri zvyšovaní podnikateľských zručností študentov
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Štúr Milan ; M7000
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : . s.76-79
  projektové vyučovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Evaluation of the study program for pedagogy of technical professional subjects
  Krpálková Krelová Katarína ; M220 
  Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI :
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov technických profesijných predmetov
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  XXII. Didmattech 2009 : . s.259-263
  Technológie informačné technológie komunikačné vzdelávanie učiteľov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Zvyšovanie kľúčových kompetencií cvičných učiteľov MTF STU
  Krpálková Krelová Katarína ; M220 
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : . s.104-107
  kľúčové kompetencie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Sustaining Life-Long Education in the STU Faculty of Materials Science and Technology
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Proceedings of the 12th World Conference on Continuing Engineering Education (WCCEE 2010) : . s.385-392
  life-long education university teacher
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok