Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík
  Škulec Miroslav ; 046230  Haydary Juma ; 046230 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141816
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy
  Labanc Márton ; 046230  Haydary Juma ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135862
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky
  Krekulová Martina ; 046230  Haydary Juma ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127209
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Dvojstupňové splyňovanie lignocelulózovej biomasy
  Galan Dalibor ; 046000  Haydary Juma ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119415
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh jednotky na splyňovanie zmesného komunálneho odpadu
  Šuhaj Patrik ; 046230  Haydary Juma (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101642
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Rýchla pyrolýza lignocelulózovej biomasy
  Lesný Marián ; 046230  Haydary Juma (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101622
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Rýchla pyrolýza biomasy
  Tkáč Martin ; 046230  Haydary Juma (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2014 ; Študijný program : 106

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101644
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Gasification of mixed municipal solid waste
  Al Baradhy Manhal ; 046230  Haydary Juma (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2014 ; Študijný program : 106

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93774
  bakalárska práca
  kniha

  kniha