Výsledky vyhľadávania

 1. Quo Vadis Intelligent Systems?
  Sinčák Peter (ed.)  Jakša Rudolf (ed.) Virčíková Mária (ed.)
  Košice : Elfa, 2011 . - 117 s
  ISBN 978-80-8086-173-5
  monografia
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 2. Machine Intelligence: Quo vadis?
  Vaščák Ján (ed.)  Hirota Kaoru (ed.) Sinčák Peter (ed.)
  London : World Scientific, 2004
  ISBN 981-238-751-X
  monografia
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 3. Quo Vadis Computational Intelligence?
  Sinčák Peter (ed.)  Vaščák Ján (ed.)
  Heidelberg : Physica-Verlag, 2000
  monografia
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 4. Využitie prostriedkov hydroinformatiky v mestskej hydrológii / aut. Marek Sokáč, Daniel Sztruhár, Peter Sinčák
  Sokáč Marek ; 010280  Sztruhár Daniel Sinčák Peter
  Bratislava: Katedra zdravotného inžinierstva STU v Bratislave a Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach, 1999 . - 305 s.
  ISBN 80-85330-64-4
  hydrológia odtok zo zrážok modely a metódy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Internet v otázkach a odpovediach / [aut.] Csontó,Július; Mach,Marián; Sinčák,Peter
  Csontó Július  Mach Marián Sinčák Peter
  1.vyd.
  Košice : Elfa, 1995 . - 99 s
  ISBN 80-88786-15-0
  počítačové siete elektronická pošta komunikačné siete
  monografia
  kniha

  kniha

 6. Atlas klinickej vektorkardiografie / [aut.] Bachárová,Ljuba; Real.softwaru: Melotová,Jarmila
  Bachárová Ljuba  Melotová Jarmila
  1.vyd.
  Bratislava : SYMEKARD spol., s. r. o., 1992 . - 120 s : príl
  ISBN 80-901168-0-9
  elektrokardiológia kardioelektrické pole
  monografia
  kniha

  kniha

 7. Introduction to biomedical equipment technology / [aut.] Carr,Joseph J.; Brown,John M
  Carr Joseph J  Brown John M
  2.ed.
  Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1991 . - 596 s
  ISBN 0-13-014333-2
  lekárska technika lekárska elektronika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Data presentation. Interpretation / Edit.: Keller,H
  Keller H (zost.) 
  Berlin : Walter de Gruyter, 1989 . - 480 s
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 9. Pulse eximetry / Edit. Payne,J.P
  Payne J.P (zost.) 
  1.vyd.
  Berlin : Springer Verlag, 1986 . - 197 s
  monografia
  kniha

  kniha

 10. Handbook of electromedicine : Basic principles applications, equipment / Edit.: Kresse,H
  Kresse H (zost.) 
  Chichester : John Wiley & Sons, 1985 . - 300 s
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha