Výsledky vyhľadávania

 1. Adaptácia bakteriálnych kmeňov izolovaných zo sedimentov Strážskeho kanála a okolia Chemka Strážske v prítomnosti polychlórovaných bifenylov (PCB)
  Murínová Slavomíra ; C4310  Dercová Katarína ; C4310 Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Zhodnotenie ekotoxicity a genotoxicity sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
  Lukáčová Lucia ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Dercová Katarína ; C4310 Mikulášová Mária Tóthová Lívia Hucko Pavel
  2010 . - 1 s
  XXX
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Izolácia a identifikácia mikroorganizmov degradujúcich PCB z kontaminovaných sedimentov
  Dudášová Hana ; C6290  Lukáčová Lucia ; C4310 Dercová Katarína ; C4310 Lovecká Petra Čičmanová Jana Uhlík Ondřej Brežná Barbara
  2010
  XXX
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Perzistentné organické látky - rozšírený zoznam Štokholmského dohovoru
  Dercová Katarína ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310
  2009
  XXX
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok