Výsledky vyhľadávania

 1. Základné hydrotechnické výpočty pre MVE Liptovská Teplá II
  Šimo Filip ; 010170  Čubanová Lea (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103699
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie vplyvu dotácie do rybieho priechodu na výrobu elektrickej energie MVE
  Vrábel Marek ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  vodné elektrárne
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103701
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv množstva a umiestnenia priečnych profilov na hladinový režim
  Hudec Aurel ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  vodné stavby a vodné hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67729
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh protipovodňových opatrení vzhľadom na zadanú lokalitu
  Česelská Magdaléna ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  flood protection flood povodeň protipovodňová ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103851
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Výpočet kapacity koryta danej lokality a návrh opatrení na jej zvýšenie
  Janík Adam ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  profile capacity flow profil kapacita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103881
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Riešenie hladinového režimu pre MVE Podtureň
  Bednarčík Tibor ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79606
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Analysis of the energy dissipation in the stilling basins
  BOHAMAD Yousef A.Kh.E.M. ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86281
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh obtokového koryta MVE Myší Vŕšok
  Molnár Jozef ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management small hydro power plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67357
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Variantné riešenie rybieho priechodu 1D modelom - prírode blízke typy
  Hrabovský Michal ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=39519
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Hladinový režim Váhu v úseku Kraľovany - Ružomberok
  Roth Peter  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=39868
  bakalárska práca
  kniha

  kniha