Výsledky vyhľadávania

 1. Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo
  Bombiczová Andrea ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144691
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie existujúceho rybovodu na VS a variantný návrh na zlepšenie jeho funkčnosti.
  Hudec Miroslav ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139296
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Posúdenie rekonštrukcie rybovodu MVE Prešov.
  Ferenčík Peter ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139538
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Hydrotechnické výpočty plánovanej preložky potoka Štiavnica
  Krajčovičová Martina ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 946
  flow
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104077
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Overenie možnosti využitia rybovodu pre účely športovej plavby
  Molnár Jozef ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering fish pass sklz rybovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100512
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Variantný návrh rybieho priechodu na vodnej stavbe
  Kováč Ľudovít ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering HEC-RAS HEC-RAS rybovod vodná elektráreň HEC-RAS HEC-RAS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91945
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh rybieho priechodu pre plánovanú vodnú stavbu
  Kukučka Lukáš ; V  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  fish passes water velocity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93939
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Hydraulický návrh rybieho priechodu na MVE v lokalite Hliník nad Hronom
  Piatnica Matej  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering fish passes biocorridor biokoridor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81550
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Merania a výpočty na trojuholníkovom priepade
  Sedláček Peter  Čubanová Lea (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84354
  diplomová práca
  kniha

  kniha