Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie ekocementov CEM V/ A, B druhu podľa EN 197-1 v konštrukčnom betóne : ENVIZEO - projekt cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v období 1.9.2010 -.31.8.2012
  Janotka Ivan  Bergmeister Konrad Bágeľ Ľubomír Halaša Igor Jentsch Tobias Kuliffayová Marta Letovancová Zuzana Marko Július Najdená Iveta Prokešová Katarína Ševčík Patrik Smrčková Eva ; C2110 Špaček Antonín Voit Klaus Zeller Herbert
  Bratislava : Technický a skúšobný ústav stavebný, 2012 . - 154 s
  ISBN 978-80-971296-9-9
  dokument (viac kapitol)
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Modul pružnosti betónu
  Unčík Stanislav ; V260  Ševčík Patrik
  2009 . - 24 s
  ISBN 978-80-969182-3-2
  dokument (viac kapitol)
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha