Výsledky vyhľadávania

 1. Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia / aut. Helena Fidlerová, Martina Porubčinová, Martin Fero, Ivana Novotná
  Fidlerová Helena ; 064000  Porubčinová Martina Fero Martin ; 060100 Novotná Ivana ; 060100
  Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution . S. 44-72
  https://www.igi-global.com/chapter/identification-of-challenges-and-opportunities-for-work-40-competences-developing-in-slovakia/237041
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. Návrh opatrení na zlepšenie procesov spätnej logistiky v priemyselnom podniku / aut. Karolína Froncová, Helena Fidlerová
  Froncová Karolína  Fidlerová Helena ; 064000
  ŠVOČ 60 : . S. 207-223
  spätná logistika inovácie odpadové hospodárstvo
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Udržateľný kompetenčný model pre vybrané kategórie zamestnancov v automobilovom priemysle / aut. Henrieta Hrablik Chovanová, Mária Khandlová, Dagmar Babčanová, Helena Fidlerová, Helena Makyšová
  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000  Khandlová Mária Babčanová Dagmar ; 064000 Fidlerová Helena ; 064000 Makyšová Helena ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 15, č. 2 (2019), s. 18-33
  kompetenčný model kompetencie zamestnanci automobilový priemysel
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 4. Identifikácia potenciálov rozvoja podnikateľského prostredia v Prešovskom a Košickom kraji / aut. Jana Mesárošová, Helena Fidlerová, Dagmar Babčanová
  Mesárošová Jana ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 Babčanová Dagmar ; 064000
  Podpora manažmentu priemyselných inovácií a zamestnanosti problémových podnikov v SR / . S. 15-31
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Use of reverse logistics for the reduction of chemical risks of metal-working fluids in industry / aut. Helena Fidlerová, Lukasz Poplawski
  Fidlerová Helena ; 064000  Poplawski Lukasz
  Przemysl chemiczny . Vol. 98, iss. 12 (2019), s. 1917-1922
  http://www.sigma-not.pl/publikacja-123957-wykorzystanie-logistyki-zwrotnej-w-celu-zmniejszenia-ryzyk-chemicznych-tworzonych-przez-ciecze-do-obr%C3%B3bki-metali-w-przemy%C5%9Ble-przemysl-chemiczny-2019-12.html
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Application of selected methods of industrial engineering in enterprises in the context of sustainable production / aut. Helena Fidlerová, Miroslava Mĺkva
  Fidlerová Helena ; 064000  Mĺkva Miroslava ; 064000
  Quality. Production. Improvement : . s. 71-91
  industrial engineering Lean case study sustainability
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Sustainable innovations as opportunity in area of logistics for companies in Slovakia and Poland / aut. Helena Fidlerová, Paula Bajdor
  Fidlerová Helena ; 064000  Bajdor Paula
  Zborník vedeckých príspevkov projektu Vega (1/0245/17) : . S. 76-87
  sustainable innovation logistics competitiveness
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Ergonomic programs based on the HCS model 3E as integral part of sustainable CSR strategy / aut. Karol Hatiar, Helena Fidlerová, Peter Sakál
  Hatiar Karol ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 Sakál Peter ; 064000
  New Trends in Process Control and Production Management : . S. 169-174
  ergonomické programy HCS model 3E
  http://www.crcnetbase.com/doi/pdfplus/10.1201/9781315163963-34
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Proposal of system measures for improvement of reverse logistics in company / aut. Helena Fidlerová, Karolína Froncová, Helena Makyšová
  Fidlerová Helena ; 064000  Froncová Karolína Makyšová Helena ; 064000
  Wspólczesne trendy w logistyce . online, s. 19-40
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Capturing the synergies between sustainable entrepreneurship and circular economy applying win-win strategy / aut. Helena Fidlerová
  Fidlerová Helena ; 064000 
  The General Insights on Management . S. 25-43
  circular economy corporate social responsibility
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok