Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv 2-merkaptobenzotiazolu na denitrifikáciu a nitrifikáciu aktivovaným kalom
  Andrášiová Alena  Pulenová Agáta Mikó Róbert Bodík Igor ; C6290 Molnár Vktor Buday Mikuláš
  VODA 2011 - 9.bienální konference, Poděbrady, 19.-21.října 2011 . s.3-7
  denitrifikácia inhibícia nitrifikácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Laboratórna prevádzka MBR a SBR modelov s vybranými inhibítormi nitrifikácie
  Dorňáková Andrea  Bodík Igor ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290 Buday Mikuláš
  Vodní hospodářství . Roč. 61, č. 5 (2011), s.209-215
  odpadové vody nitrifikácia inhibícia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Operation of MBR pilot plant-industrial wastewater treatment in Duslo Šal'a Inc.
  Bodík Igor ; C6290  Vilím Daniel Blšťáková Andrea ; C6290 Németh Peter Buday Mikuláš
  Desalination and Water Treatment . Vol. 35, Iss. 1-3 (2011), s.247-254
  wastewater treatment plant activated sludge membrane technology industrial wastewater treatment
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Operation of MBR pilot plant - industrial wastewater treatment in Duslo Šaľa
  Vilím Daniel  Németh Peter Bodík Igor ; C6290 Buday Mikuláš
  Permea 2010, Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference . s.23-32
  odpadové vody nitrifikácia membrány
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Sledovanie denitrifikácie v ukazovateľoch NOx-N a viazaného kyslíka
  Buday Mikuláš  Derco Ján ; C6290 Andrášiová Alena Németh Peter
  Odpadové vody 2010 : . s.173-182
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Laboratory operation of MBR and SBR models with selected inhibitors of nitrification
  Bodík Igor ; C6290  Blšťáková Andrea ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290 Buday Mikuláš Drtil Miloslav ; C6290
  Permea 2010, Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference . s.130-140
  odpadové vody nitrifikácia inhibícia membrány
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. MODELOVÁ JEDNOTKA PRIEMYSELNEJ ČOV DUSLO A.S. S MEMBRÁNOVÝM BIOREAKTOROM
  Németh Peter  Buday Mikuláš Vilím Daniel Bodík Igor ; C6290
  Odpadové vody 2008 : . s.281-285
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok