Výsledky vyhľadávania

 1. Diskusné fórum ako nástroj motivácie pri štúdiu Ekonómie
  Arbe Tatiana ; R2020 
  Nové technologie ve výuce. 5. ročník [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, [5] s.
  kurz ekonómia e-learning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Popora inovatívnosti malých a stredných podnikov v Európskej únii a v Slovenskej republike
  Arbe Tatiana ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 6 (2012), s.3-8
  hospodárska kríza záchranné fondy inovácie economic crises emergency funds innovation
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Ako z krízy - potreba skvalitnenia inovácií
  Arbe Tatiana ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.3-8
  innovation small and medium enterprises inovácie malé a stredné podniky
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Vplyv inovácií služieb na konkurencieschopnosť firiem
  Arbe Tatiana ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 7, č. 4 (2011), s.2-6
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Konkurencieschopnosť neinovujúch a inovujúcich firiem v marketingových inováciách
  Arbe Tatiana ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 7, č. 7 (2011), s.2-5
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Analýza účinnosti invácií produktov. Analysis of the effectiveness of innovation products
  Arbe Tatiana ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 7, č. 3 (2011), s.117-120
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Analýza inovácií procesu a porovnanie konkurencieschopnosti firiem
  Arbe Tatiana ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 7, č. 5 (2011), s.8-13
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Inovácie vo vzdelávacom procese. E-learningová podpora výučby predmetu Podnikové hospodárstvo v prostredí Moodle
  Arbe Tatiana ; R2020 
  Nové technologie ve výuce. 4. ročník : . s.1-5
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Aktivity slovenských firiem v oblasti práv duševného vlastníctva - zdroje informácií a spolupráca pri inovačných aktivitách
  Arbe Tatiana ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 6, č. 6 (2010), s.7-10
  duševné vlastníctvo
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Inovácie a konkurencioschopnosť firiem riadenie inovácií na úrovni firmy, SR a EÚ
  Arbe Tatiana ; R2020 
  Ekonomika a manažment podnikov 2010 : . s.160-167
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok