Výsledky vyhľadávania

 1. Cenová politika podniku. Pricing Policy of Enterprise - 6. kapitola
  Materák Milan ; R2020 
  Riadenie malých a stredných podnikov / . , s.158-178
  súbor (monografií)
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. Riadenie rizík outsourcingu informačno-komunikačných technológií
  Materák Milan ; R2020 
  Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy . Roč. 5, č. 12 (2010), s.19-26
  outsourcing
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Inovačný proces v oblasti organizačnej štruktúry podniku. Innovative Process in Area of Organizational Structure of Enterprise
  Materák Milan ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 6, č. 3 (2010), s.153-160
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Innovative Process in Area of Organizational Structure of Enterprise
  Materák Milan ; R2020 
  Ekomstat 2010. 24. škola štatistiky : . s.s 7
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 5. Digitálna televízia-staré médium v novom šate?
  Materák Milan ; R2020 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, č. 6 (2009), s.8-10
  televízia digitálna
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Riadenie kvality ako prostriedok k dosiahnutiu konkurenčnej výhody organizácie
  Materák Milan ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 5, č. 4 (2009), s.63-67
  kvalita quality
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Financial Management Outsorcing
  Materák Milan ; R2020 
  Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej . zoš 47 Organizacja i zarzadzanie (2008), s.99-106
  outsourcing
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Orientácia na podnikateľstvo vo výučbe Oddelenia ekonómie a manažmentu podnikania Ústavu manažmentu na FEI Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  Zajko Marián ; R2020  Jemala Ľubomír ; R2020 Arbe Tatiana ; R2020 Fabová Ľudmila ; R2020 Hranaiová Mária ; R2020 Jančíková Edita ; R2020 Materák Milan ; R2020
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 3 (2008), s.91-101
  podnikateľstvo malé a stredné podniky entrepreneurship education small and medium enterprises
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok