Výsledky vyhľadávania

 1. Inovatívne trendy v marketingovom makroprostredí. / aut. Dušan Špirko, Hana Janáková-Porgeszová
  Špirko Dušan ; 902024  Janáková-Porgeszová Hana ; 902023
  Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava / . S.93-103
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Súčasné trendy v marketingovej komunikácii. / aut. Dušan Špirko, Hana Janáková
  Špirko Dušan ; 902024  Janáková Hana ; 902023
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 10, č. 12 (2018), s.213-221
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. K inovačným trendom v súčasnom marketingu / aut. Dušan Špirko, Hana Janáková
  Špirko Dušan ; 902024  Janáková Hana ; 902023
  Horizonty podnikateľského prostredia IV. Business environment horizons IV. . S.187-200
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Marketingové stratégie na globálnom trhu (formovanie globálne univerzálneho spotrebiteľa) versuz koncepcia trvalo udržateľného rozvoja / aut. Dušan Špirko
  Špirko Dušan ; R2020 
  Horizonty podnikateľského prostredia III . S.219-227
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Environmentálna zodpovednosť -antropocentrizmus,biocentrizmus a humanizmus
  Špirko Dušan ; R2020 
  Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied ´13 : . s.53-60 s
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Zodpovednosť marketingu za bezuzdnú komercializáciu života
  Špirko Dušan ; R2020 
  Horizonty podnikateľského prostredia. Business Environment Horizons [elektronický zdroj] : . s.249-255
  globálne marketingové stratégie global marketing strategies
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Od zodpovednosti "ex post" k anticipujúcej zodpovednosti
  Špirko Dušan ; R2020 
  Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied 12 : . s.107-116
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Sloboda a "Environmentálna zodpovednosť"
  Špirko Dušan ; R2020 
  Sloboda a jej projekcie : . s.182-187
  sloboda zodpovednosť freedom responsibility
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Trend k environmentálne zodpovednejšiemu správaniu a "environmentálna gramostnosť" manažéra
  Špirko Dušan ; R2020 
  Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied ´11 : . s.217-223
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Morálny rámec ekonomickej krízy
  Špirko Dušan ; R2020 
  Akademické pohledy do znalostní ekonomiky : . s.203-214
  morálne zlyhanie economic crises
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok