Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj priamych daní na Slovensku / aut. Jana Kajanová
  Kajanová Jana ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. VII, č. 1 (2015), s.89-102
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Vzdelávanie manažérov v oblasti nákladov
  Kajanová Jana ; R2020 
  Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied 09. Actual Questions of Social and Human Sciences 09 : . s.149-154
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analýza portfólia znalostí a faktory ovplyvňujúce preferencie ich výberu. Analysis of the knowledge portfolio and factors influencing the preferences of its choice
  Kajanová Jana ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . roč.1, č.2 (2009), s.181-189
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Competitiveness and Chemical Industry in the Slovak Republik
  Kajanová Jana ; R2020 
  Economics and management. Ekonomika ir vadyba . č.14 (2009), s.802-808
  chemický priemysel
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Súčasné trendy vývoja požiadaviek na pozíciu manažéra
  Kajanová Jana ; R2020 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.252-258
  ľudský potenciál
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Identifikácia aktuálnych hrozieb pre chemický priemysel SR
  Kajanová Jana ; R2020 
  Vedecké listy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - Katedry manažmentu . Roč. 4, č. 01-02 (2008), s.12-18
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Selected aspects of Customer Relationship Management
  Kajanová Jana ; R2020 
  Customer Relationship Management´08 : . s.65-69
  CRM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Zodpovednosť v dimenzii kvalitných znalostí
  Kajanová Jana ; R2020 
  Ekonomické znalosti pro tržní praxi : . s.257-263
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. A change in the exchange rate in the Slovac Republic and its influence on business subjects
  Kajanová Jana ; R2020 
  The problems of development of national economy and entrepreneurship : . s.CD Rom
  menový kurz podnikateľské subjekty currency business subjects
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Zodpovednosť manažéra v oblasti riadenia nákladov
  Kajanová Jana ; R2020 
  Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied 08. Actual questions of social and human sciences : . s.51-56
  zodpovednosť manažéri responsibility manager
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok