Výsledky vyhľadávania

 1. Marketingový mix vo vybranom podniku
  Chlebová Žofia ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 19.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139432
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Cena a cenová politika podniku
  Černá Zuzana ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 19.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139443
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Komunikačná politika ako súčasť marketingového mixu
  Huňačková Martina ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 19.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139453
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. MARKETINGOVÝ VÝSKUM V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI
  Ilašenková Roberta ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139463
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Efektívne využívanie a rozvoj ľudského kapitálu vo firme – Špirálový manažment
  Bizoň Matúš Jozef ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139457
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Strategický podnikateľský plán malého podniku
  Kostičová Zuzana ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118804
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. REKLAMA AKO NÁSTROJ OVPLYVŇOVANIA NÁKUPNÉHO SPRÁVANIA ZÁKAZNÍKOV
  Dubeňová Barbora ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135462
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. ANALÝZA KVALITY PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SR
  Kováč Daniel ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135464
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. SYSTÉMY RIADENIA KVALITY V PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH
  Brenkusová Adriána ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135461
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Využitie CRM v modernom marketingu
  Pati Nagyová Mária ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135466
  bakalárska práca
  kniha

  kniha