Výsledky vyhľadávania

 1. Marketingová stratégia zavedenia nového produktu na trh
  Lapšanská Alžbeta ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 01.06.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159865
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podniku
  Packa Dávid ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147176
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia procesu kontroly cien vo vybranej spoločnosti
  Uličná Miriam ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150991
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Hodnotenie efektívnosti využitia nástrojov podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci
  Csóka Andrea ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150829
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Systémové riadenie kvality v priemyselnom podniku
  Ilašenková Roberta ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143124
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Brand management vybranej značky
  Dubeňová Barbora ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136257
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Systémové riadenie kvality v priemyselnom podniku a hodnotenie jeho efektívnosti
  Brenkusová Adriána ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136240
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Affiliate marketing a jeho využitie v praxi
  Kováč Daniel ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136307
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Marketingová stratégia potravinárskeho podniku
  Orián Filip ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128236
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. EFEKTÍVNOSŤ KOMUNIKAČNÝCH NÁSTROJOV V SEGMENTE MALÝCH LOKÁLNYCH PIVOVAROV NA SLOVENSKU
  Kubínová Ivana ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120257
  diplomová práca
  kniha

  kniha