Výsledky vyhľadávania

 1. Priemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)
  Hrevušová Ivana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143123
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Optimalizácia cestovných nákladov na služobné cesty spoločnosti Erste Group IT International GmbH
  Bizoň Matúš Jozef ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142986
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Finančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podniku
  Kučerová Zuzana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143003
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Využitie systému CRIBIS na účely transferového oceňovania v chemických podnikoch
  Kokoruďa Peter ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128685
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Riadenie nákladov výrobného podniku
  Marenčáková Erika ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136336
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Manažment pohľadávok ako faktor udržania platobnej schopnosti podniku
  Staruch Jozef ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136498
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Účtovný softvér ako nástroj efektívneho finančného manažmentu podniku.
  Nitrianska Veronika ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130295
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Hodnotenie vplyvu liberalizácie vstupu dodávateľov energií na podnikateľský sektor Slovenskej republiky
  Romanová Paulína ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121077
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Využívanie nových technológií a inovácií v prevencii proti stratám, ktoré vznikajú v obchodných reťazcoch a negatívne ovplyvňujú ich finančné výsledky
  Kukla Michal ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 07.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121073
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Chráni cenová regulácia zákazníkov?
  Sodomová Eva ; 902024  Bondareva Irina (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 761

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91603
  diplomová práca
  kniha

  kniha