Výsledky vyhľadávania

 1. Implementácia požiadaviek praxe na profil absolventov FCHPT STU v Bratislave. / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024
  Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava / . S.55-61
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Napĺňanie podmienok úspešného fungovania klastrov z pohľadu slovenského plastikárskeho klastra. / aut. Irina Bondareva, Jana Plchová
  Bondareva Irina ; 902024  Plchová Jana ; 902024
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 11, č. 3 (2019), s.267-272
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Vzdelávanie v oblasti ekonomiky a manažmentu na Technickej univerzite ako faktor rastu konkurencieschopnosti SR / aut. Irina Bondareva, Jana Plchová
  Bondareva Irina ; 902024  Plchová Jana ; 902024
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 10, č. 12 (2018), s.154-162
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Podnikateľské myslenie ako faktor udržania konkurencieschopnosti podniku / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024
  Horizonty podnikateľského prostredia IV. Business environment horizons IV. . S.129-135
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Evaluation of cluster policy efficiency in Slovakia from the view of industrial cluster / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024
  Innovation management, entrepreneurship and sustainability 2018. . S.912-923
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Agnoskácia účinnosti vybraných nástrojov podpory inovačnej aktivity slovenských MSP zo strany štátu. / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. . S.857-867
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Support of innovation activity of SME as a factor of competitiveness growth of Slovak republic / aut. Irina Bondareva, Jana Plchová
  Bondareva Irina ; 902024  Plchová Jana ; 902024
  Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability(IMES 2017) . S.48-60, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Štátna podpora inovačnej aktivity malých a stredných podnikov SR / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva, Ján Híveš
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 Híveš Ján ; 042120
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 9, č.2 (2017), s.232-239
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Ideas of technical and economic study programs in higher education / aut. Irina Bondareva, Juraj Tomlain
  Bondareva Irina ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  ERPA2015. . S.8, online
  http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601075
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Ideas of technical and economic study programs in higher education / aut. Irina Bondareva, Juraj Tomlain
  Bondareva Irina ; 902024  Tomlain Juraj ; 902021
  SHS Web of Conferences . Vol. 26, (2016), 7 s. (online)
  www.shs.conferences.org
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok