Výsledky vyhľadávania

 1. Podpora identifikácie pohybu entít s využitím Beacon technológie
  Bako Pavol ; 035000  Mišota Branislav ; 902023 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 67 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119954
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Možnosti synchronizácie kontextového obsahu vzhľadom na polohu na báze Beacon technologie
  Reingraber Radovan ; 035000  Mišota Branislav ; 902023 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 71 s., príl., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119927
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Mobilné aplikácie a synchronizácia dát
  Miša Martin ; 035000  Mišota Branislav (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 61 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100717
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Využitie webtechnológií na zber a spracovanie obchodovaných informácií
  Čertan Erik ; 035000  Mišota Branislav (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 65 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103153
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Možnosti využitia lokalizačných služieb v mobilných zariadeniach
  Vašíček Igor ; I200  Mišota Branislav (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 71 s 3 príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics localization lokalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90891
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Možnosti využitia synchronizačných služieb v mobilných zariadeniach
  Babinec Andrej ; I300  Mišota Branislav (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 64 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics synchronization synchronizácia sériová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92238
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Možnosti využitia internetových aplikácií na diaľkový zber a správu údajov
  Ujmiak Rastislav ; E  Mišota Branislav (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 83 s príl.
  kybernetika Cybernetics web service data collection real-time zber údajov webová služba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89335
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Možnosti využitia lokalizačných služieb v mobilných zariadeniach
  Tekeľ Andrej ; E  Mišota Branislav (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 71 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics location GPS GPS application GPS GPS aplikácia lokalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81988
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Automatizácia, synchronizácia dát a vývoj aplikácií pre mobilné platformy
  Strýček Andrej ; E  Mišota Branislav (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 73 s 4 príl.
  kybernetika Cybernetics data collection synchronization synchronizácia zber dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89334
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Modul e-trhovisko pre CMS Drupal
  Vanek Peter ; E  Mišota Branislav (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 69 s CD-ROOM
  Applied Infromatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81992
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha