Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh MEMS senzorov plynov na báze HEMT-SAW snímacích štruktúr : dát. obhaj. 20.8.2015, č. ved. odb. 5-2-13
  Rýger Ivan ; E030  Lalinský Tibor (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 20.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.13. elektronika ; Študijný program : D-ME . - 126 s., AUTOREF. 2015, 32 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95101
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Suché plazmatické leptanie a tvarovanie mikroštruktúr pre aplikácie v mikroelektronike a senzorike : V.odb. 26-13-9 : dát.obhaj. 16.5.2010
  Haščík Štefan  Hotový Ivan (škol.) ; E030 Lalinský Tibor (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 107 s
  Mikroelektronika laserové leptacie procesy elektronika plazmové leptanie suché leptanie senzory
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. AlGaN/Gan Hemt pre senzorické aplikácie : Dát. obhaj. 24.2.2010, č. ved. odb. 5.2.13
  Vanko Gabriel  Lalinský Tibor (škol.)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2009 . - 83 s
  elektronika Mikroelektronika AlGaN/GaN senzorické aplikácie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha