Výsledky vyhľadávania

 1. Biometrické rozpoznávanie osôb na základe biometrík tvár a ucho : dátum obhajoby 17.1.2019, č. ved. odboru 9-2-9
  Sopiak Dominik ; 035000  Oravec Miloš ; 035000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.01.2019 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : D-AI . - 130 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130768
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Vizuálne rozpoznávanie a identifikácia jednotlivca : dát. obhaj. 14.11.2016, č. ved. odboru 9-2-9
  Omelina Ľuboš ; 035000  Oravec Miloš ; 035000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 14.11.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : D-AI . - 167 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140735
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Návrh metód extrakcie príznakov a klasifikácie dát v biometrii : Dát. obhaj.: 17.4.2015
  Féder Matej ; 035000  Oravec Miloš ; E050 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.04.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : D-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81779
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Analýza a klasifikácia prevádzky komunikačných sietí : dát. obhaj. 26.8.2014
  Zelina Milan ; E050  Oravec Miloš (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 440 . - 97 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics classification klasifikácia strojové učenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71563
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Neurónové siete a predikcia dát : dát. obhaj.10.7.2012, č. ved. odb. 9-2-9
  Pilka Filip ; E050  Oravec Miloš (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 106 s
  Applied Informatics neurónové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63909
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Príspevok k analýze samopodobných procesov : čís.ved.odbor: 5.2.15, Obh. 07.06.2009
  Procháska Ján  Oravec Miloš (škol.) ; E240 Vargic Radoslav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 106 s
  Telekomunikácie samopodobné procesy autokoleračné funkcie biely šum deterministické trendy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Detekcia tvárí a tvárových čŕt v obraze : Č.ved.odb. 5-2-15. Dát.obhj. 8.11.2007
  Beszédeš Marián ; E240  Oravec Miloš (škol.) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 144 s
  Telekomunikácie detekcia tváre
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Aplikácie vybraných modelov neurónových sietí pre kompresiu obrazu : Diz.práca : Obh. 05.01.1996 / [aut.] Oravec,Miloš, Ing.; Škol. Podhradský,Pavol
  Oravec Miloš ; E240  Podhradský Pavol (škol.) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 144 s Autoref.1995, 25 s
  neurónové siete ADALINE mapujúce neurónové siete neurosieťové kódovanie spracovanie informácií teória informácie neurálne siete neurálne počítače kompresia obrazov
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha